Postanowienia ogólne

 

 

1. Celem tej polityki prywatności jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Serwis Anbar.com.pl przetwarza dane osobowe klientów oraz określenie zasad ich ochrony. Serwis Anbar.com.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych").

 

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy RODO jest Usługodawca, tj.: "ANBAR Szpotańska, Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Chylice Kolonia, przy ul. Wojska Polskiego 7, 96-313 Jaktorów, o numerze NIP 529-12-32-946, o numerze REGON 012366482.

 

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą RODO.

 

 

 

Zakres i cel zbieranych danych

 

 

4. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Anbar.com.pl w celu umożliwienia dokonania umowy kupna-sprzedaży w, w tym danych zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie Anbar.com.pl, w szczególności:

 

a. W celu rejestracji w Serwise Anbar.com.pl.

b. W celu składania i realizacji zamówienia.

c. W celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu Anbar.com.pl.

d. W celu zbierania automatycznie danych w toku wizyt w Serwisie Anbar.com.pl.

e. W celu dokonywania wysyłek za pośrednictwem firm kurierskich i brokerów kurierskich.

 

5. W celu realizacji zamówienia usługodawca zbiera następujące dane:

 

a. Imię i nazwisko.

b. Adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym).

c. Numer telefonu kontaktowego.

d. Adres e-mail.

 

6. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta:

 

a. Imię i nazwisko.

b. Adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym).

c. Numer telefonu kontaktowego.

d. Adres e-mail.

 

7. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie Anbar.com.pl jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia lub rejestracji konta klienta.

 

8. Dane osobowe klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie Anbar.com.pl przetwarzane są przez usługodawcę w celu:

 

a. Obsługi procesu rejestracji, logowania do konta klienta.

b. Sprzedaży, dostawy i świadczenia usług klientom.

c. Obsługi procesu publikacji treści i powiązanych z nim funkcjonalności.

d. Obsługi procesu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

e. Tworzenia raportów i analiz na potrzeby usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu Anbar.com.pl.

f. Analiz statystyk oglądalności podstron Serwisu Anbar.com.pl

g. Dostosowania Serwisu Anbar.com.pl do potrzeb klientów.

 

9. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez klienta, dane osobowe klienta przetwarzane są przez usługodawcę w celu otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez usługodawcę na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera..

 

 

 

Informacje o cookies

 

 

10. Serwis Anbar.com.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Dane te zbierane są w logach systemowych serwera Serwisu Anbar.com.pl, przez pliki Cookies oraz przez system Google Analitycs. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Serwis Anbar.com.pl nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych użytkowników sklepu. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Serwise Anbar.com.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

 

11. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 

a. Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.

b. Serwis Anbar.com.pl nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.

c. Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści.

d. Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www).

e. Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu Anbar.com.pl.

f. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu Anbar.com.pl

 

12. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Anbar.com.pl dane dotyczące klienta zbierane są również automatycznie. Dane te zbierane są w logach systemowych serwera Serwisu Anbar.com.pl, przez pliki Cookies oraz przez system Google Analitycs. Dane służą do:

 

a. Dostosowanie i optymalizację Serwisu Anbar.com.pl do potrzeb klientów.

b. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu Anbar.com.pl.

c. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu Anbar.com.pl.

 

 

 

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 

 

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

14. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy RODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy:

 

a. Usługi hostingu

b. Usługi administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem Anbar.com.pl.

c. Usługi Biura Rachunkowego,

 

15. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz usługodawcy lub bezpośrednio klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu Anbar.com.pl, w tym realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Serwisie Anbar.com.pl, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy RODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

 

 

 

 

Prawa i obowiązki Klienta

 

 

 

16. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: anbar@anbar.com.pl lub wysłać pisemną informację na adres Usługodawcy: ANBAR Spółka Jawna. ul. Wojska Polskiego 7, 96-313 Jaktorów.

 

17. Jeżeli Klient umieszcza w Serwise Anbar.com.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

18. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych klientów Serwisu Anbar.com.pl wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu Anbar.com.pl oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu Anbar.com.pl.

 

 

 

 

Zabezpieczenie danych

 

 

19. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy Serwisu Anbar.com.pl.

 

20. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: anbar@anbar.com.pl.